بسم الله العلیم

لوح سپــاس

استاد ارجمند: جناب آقای دکتر رامین دهدشت حیدری

بدین وسیله، ضمن نکوداشت زیت فکرت، شموخ همت و رسوخ درایت حضرت عالی که جامعه ی اساتید را نکو دولتی است ، در کمال محبت و مّودت از مقام ارزنده،  سخنان سازنده و رهنمون های عالمانه شما، استاد فرهیخته و فرزانه، که با گلگشتی جان فزا از ذوق و کلام، نقاب از چهره ی عروس معارف و حقایق برمی گشایید و دارالملک آسمان زیبای اندیشه ها را منور می سازید، اکنون در کسوت شاگردی به رسم تعظیم و تکریم، این لوح سپاس را تقدیم ذوق سلیم، رفتار لطیف و محضر پربار و ماندگارتان می دارم و از آن علیم لطیف می طلبم که سخن دلپذیر و دل سخن پذیرتان را که محصولی از دّر بیکران معانی است و مفرح دل است و ملطّف به لطف اوست، به یادگار بماند و به روزگار بپاید.

از حضرت رب العز، ثوب ثواب، خلعت صحت و حسن عاقبت برایتان مسئلت دارم.

فائـزه اسدالهـی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فنـاوری اطلاعـات شبـکه های کامپیوتـری

مهر ماه سال ۱۳۹۵