قال علیٌ ( ع  )     الهی  قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی

پروردگارا ! اعضا و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما

ورزشکار توانمند/  سرکار خانم ……………………………..

با سپاس بیکران از حضور ارزشمندتان در مسابقات ورزشی گرامی داشت دهه ی فجر. کسب رتبه …………………………در رشته ورزشی شنای پروانه

این لوح از طرف  بسیج  فاطمه الزهرا تقدیم حضور توانمند تان می گردد.

از قادر متعال  ،  اراده ای راسخ و عزمی استوار  جهت  پیشبرد اهداف عالی و غایی ایران اسلامی مسالت دارد.

هیت ورزشی شنای بانوان یزد .