:: تقدیر نامه اداری

 

منظور از تقدیر نامه اداری، تقدیر نامه ای است که می توان آن را به مدیران، کارمندان، کارگران یا سایر کارکنان یک سازمان، شرکت، موسسه یا ... اهدا کرد. تقدیر نامه های اداری زیر، برخی از انواع تقدیر نامه های اداری قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح تقدیر نامه مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. برای سفارشگذاری یک تقدیر نامه اداری، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد تقدیر نامه اداری

  • ابعاد تقدیر نامه اداری

  • متن تقدیر نامه اداری

  • تعداد تقدیر نامه اداری

 

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از تقدیر نامه های اداری زیر، روی عکس آن  کلیک کنید.

تقدیرنامه اداری

L16

تقدیرنامه اداری

L17

تقدیرنامه اداری

L18

تقدیرنامه اداری

L19

تقدیرنامه اداری

L20

برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

   

عبارات کلیدی: تقدیرنامه اداری،