برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

لوح تقدیر اداری

لوح تقدیر روز مهندس، روز کارگر، روز پرستار و سایر لوح های تقدیر اداری

 

منظور از لوح تقدیر اداری، لوح تقدیری است که می توان آن را به مدیران، کارمندان، کارگران یا سایر کارکنان یک سازمان، شرکت، موسسه یا ... اهدا کرد. لوح تقدیر های اداری زیر، برخی از انواع لوح تقدیر های اداری قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. لوح تقدیر اداری را می توان برای مناسبت هایی مانند روز مهندس، روز کارگر، روز پرستار و سایر مناسبت های مرتبط استفاده کرد.

برای سفارشگذاری یک لوح تقدیر اداری، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد لوح تقدیر اداری

  • ابعاد لوح تقدیر اداری

  • متن لوح تقدیر اداری

  • تعداد لوح تقدیر اداری

 

>>  برای اطلاعات بیشتر در مورد لوح های تقدیر  روی عکس مورد نظر خودتان  کلیک کنید.

پلکسی گلاس

چوبی
لوح تقدیر اداری پلکسی گلاس

P13

لوح تقدیر اداری پلکسی گلاس

P14

لوح تقدیر اداری چوبی

W08

لوح تقدیر اداری چوبی

W09

لوح تقدیر اداری پلکسی گلاس

P15

لوح تقدیر اداری پلکسی گلاس

P16

لوح تقدیر اداری پلکسی گلاس

P17

لوح تقدیر اداری چوبی

W10