برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

:: تقدیرنامه  فرهنگی و هنری

تقدیرنامه برای روز معلم، روز دانشجو و مناسبت های مشابه

 

منظور از تقدیرنامه  فرهنگی و هنری، تقدیرنامه ای است که می توان آن را برای مناسبت هایی مانند روز معلم، روز دانشجو و مانند آن ها اهدا کرد یا در همایش ها و کنفرانس های هنری یا فرهنگی استفاده کرد. تقدیرنامه های فرهنگی و هنری که تصاویر آن ها ذیلا آمده است، برخی از انواع تقدیرنامه های فرهنگی و هنری قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. برای سفارشگذاری یک تقدیرنامه فرهنگی و هنری، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد تقدیرنامه فرهنگی و هنری

  • ابعاد تقدیرنامه فرهنگی و هنری

  • متن تقدیرنامه فرهنگی و هنری

  • تعداد تقدیرنامه فرهنگی و هنری

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقدیرنامه فرهنگی و هنری مورد نظر، روی عکس آن کلیک کنید.

تقدیرنامه فرهنگی و هنری

L06

تقدیرنامه فرهنگی و هنری

L07

تقدیرنامه فرهنگی و هنری

L08

تقدیرنامه فرهنگی و هنری

L09

تقدیرنامه فرهنگی و هنری

L10