برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

لوح تقدیر فرهنگی و هنری

لوح تقدیر روز معلم، روز دانشجو و ... و همایش های فرهنگی و هنری

 

منظور از لوح تقدیر فرهنگی و هنری، لوح تقدیری است که می توان آن را برای مناسبت هایی مانند روز معلم، روز دانش آموز یا دانشجو یا سایر مناسبت های فرهنگی یا هنری اهدا کرد یا در همایش ها یا کنفرانس های فرهنگی یا هنری به افراد تقدیم کرد. لوح های تقدیر فرهنگی و هنری زیر، برخی از انواع لوح تقدیر های قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. 

برای سفارشگذاری یک لوح تقدیر فرهنگی و هنری، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد لوح تقدیر

  • ابعاد لوح تقدیر

  • متن لوح تقدیر

  • تعداد لوح تقدیر

 

>>  برای اطلاعات بیشتر در مورد لوح های تقدیر  روی عکس مورد نظر خودتان  کلیک کنید.

پلکسی گلاس

چوبی
لوح تقدیر  فرهنگی و هنری پلکسی گلاس

P18

لوح تقدیر  فرهنگی و هنری پلکسی گلاس

P19

W07

W06

لوح تقدیر  فرهنگی و هنری پلکسی گلاس

P20

لوح تقدیر  فرهنگی و هنری پلکسی گلاس

P21

 

لوح تقدیر  فرهنگی و هنری پلکسی گلاس

P22