برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

لوح تقدیر درسی

لوح تقدیر برای مدرسه، آموزشگاه و دانشگاه

 

منظور از لوح تقدیر درسی، لوح تقدیری است که مدرسه ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها یا موسسات آموزشی می توانند آن را برای تقدیر از دانش آموزان، دانشجویان، کارآموزان یا شاگردان ممتاز استفاده نموده یا در مناسب های مرتبط به برندگان مسابقات درسی اهدا کنند. لوح های تقدیر زیر، برخی از انواع لوح تقدیر های قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. 

برای سفارشگذاری یک لوح تقدیر درسی، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد لوح تقدیر

  • ابعاد لوح تقدیر

  • متن لوح تقدیر

  • تعداد لوح تقدیر

 

>>  برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از لوح های تقدیر زیر، روی عکس آن  کلیک کنید.

پلکسی گلاس

چوبی
لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P07

لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P08

لوح تقدیر درسی چوبی

W01

لوح تقدیر درسی چوبی

W02

لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P09

لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P10

لوح تقدیر درسی چوبی

W03

لوح تقدیر درسی چوبی

W04

لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P11

لوح تقدیر درسی پلکسی گلاس

P12

لوح تقدیر درسی چوبی
 

W05