برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

www.ifapasargad.com

     تقدیرنامه همایش کاغذی (مقوایی)

نام مدل:  همایش
کد مدل: L14
جنس مدل: کاغذی


جدول قیمت (تومان)

تعداد

 سایزکوچک

A5

سایزمتوسط

A4

سایزبزرگ

A3

1-10

8000

10000

12000

11-100

7500

9500

11500

101-500

7000

9000

11000

500 به بالا

توافقی

تقدیرنامه همایش