برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

متن لوح تقدیر همایش

 

تعدادی متن مناسب برای لوح تقدیر همایش، در ادامه آمده است.

P23 - لوح تقدیر همايش تجليل از نويسندگان

........
همايش

تجليل از
نويسندگان
کتاب هاي داستاني

سرکارخانم ..............

P24 - لوح تقدیر جشنواره تعاوني هاي برتر کشور

........ جشنواره تعاوني هاي برتر کشور


تعاوني اعتباری .......

اداره کل تعاون استان ......  سال ......

وزير تعاون

P25 - لوح تقدیر همايش

بيست و نه بهمن ماه ......

تالار وحدت

جناب آقای ........


مدير برگزاري همايش

P26 - لوح تقدیر همايش مقالات

لوح تقدير


جناب آقاي .................
با اهداي سلام و تحيت
احتراماً مقاله ارائه شده جناب عالي با عنوان « ..................... » درهمايش علمي ........... مورد ارزيابي هئيت علمي قرارگرفت و در رديف مقالات برتر گزينش گرديد.
به همين روي از جنابعالي تقدير نموده و توفيق روز افزون شما را در گسترش فرهنگ ولايي از پروردگار يگانه مسئلت دارم .


مدير کل دفتر آموزش و پرورش و دبير همايش

P27 - لوح تقدیر نمايشگاه توانمندي روابط عمومي هاي بخش غير دولتي

لوح تقدير


جناب آقاي ..........

مديريت محترم انجمن روابط عمومي ...........

برگزاري موفقيت آميز اولين نمايشگاه توانمندي های روابط عمومي هاي بخش غير دولتي، حاصل همدلي، همفکري و کوشش تمامي پاسداران فرهنگ کشور و دلسوزان عرصه اطلاع رساني بود .
ازحضور فعال همکاران گرامي آن مجموعه تلاشگر صميمانه سپاسگزاري مي شود .

دبير جشنواره