برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

لوح تقدیر همایش

 

منظور از لوح تقدیر همایش، لوح تقدیری است که می توان آن را در همایش ها و کنفرانس ها و مراسمات اهدا کرد. لوح تقدیر های همایش که در ادامه می بینید، برخی از انواع لوح تقدیر همایش قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. برای سفارشگذاری یک لوح تقدیر همایش، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد لوح تقدیر همایش

  • ابعاد لوح تقدیر همایش

  • متن لوح تقدیر همایش

  • تعداد لوح تقدیر همایش

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از لوح های تقدیر مخصوص همایش، روی عکس آن  کلیک کنید.

پلکسی گلاس

چوبی
لوح تقدیر همایش پلکسی گلاس

P23

لوح تقدیر همایش پلکسی گلاس

P24

لوح تقدیر همایش چوبی

W11

لوح تقدیر همایش چوبی

W12

لوح تقدیر همایش پلکسی گلاس

P25

لوح تقدیر همایش پلکسی گلاس

P26

لوح تقدیر همایش چوبی

W13 

 


 

لوح تقدیر همایش پلکسی گلاس

P27