برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

:: تقدیرنامه بازنشستگی

 

منظور از تقدیرنامه بازنشستگی، تقدیرنامه ای است که می توان آن را در آستانه بازنشستگی یا پس از آن به بازنشستگاه اهدا کرد. تقدیرنامه های بازنشستگی زیر، برخی از انواع تقدیرنامه های بازنشستگی قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح تقدیرنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید.

برای سفارشگذاری یک تقدیرنامه بازنشستگی، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد تقدیرنامه بازنشستگی

  • ابعاد تقدیرنامه بازنشستگی

  • متن تقدیرنامه بازنشستگی

  • تعداد تقدیرنامه بازنشستگی

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از تقدیرنامه های بازنشستگی، روی عکس آن  کلیک کنید.

L24

تقدیرنامه بازنشستگی

L25

تقدیرنامه بازنشستگی