برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

:: تقدیرنامه ورزشی

(تقدیرنامه برای ورزشکاران و مسابقات ورزشی)

 

منظور از تقدیرنامه ورزشی، تقدیرنامه ای است که می توان آن را به ورزشکاران اهدا کرد. تقدیرنامه های ورزشی زیر، برخی از انواع تقدیرنامه های ورزشی قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح تقدیرنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید. تقدیرنامه ورزشی را می توان برای مسابقات ورزشی مختلف استفاده کرد.

برای سفارشگذاری یک تقدیرنامه ورزشی، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد تقدیرنامه ورزشی

  • ابعاد تقدیرنامه ورزشی

  • متن تقدیرنامه ورزشی

  • تعداد تقدیرنامه ورزشی

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از تقدیرنامه ورزشی زیر، روی عکس آن  کلیک کنید.

تقدیرنامه ورزشی

L21

تقدیرنامه ورزشی

L22

تقدیرنامه ورزشی

L23