برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

  متن لوح تقدیر ورزشی

 

 تعدادی متن برای لوح تقدیر ورزشی در ادامه آمده است.

 

P1 - لوح تقدیر فدراسيون ورزشهاي رزمي

سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
فدراسيون ورزشهاي رزمي


نظر به اينکه آقاي .......... از استان تهران درمسابقات قهرماني کونگ فوفول کنتاکت سال .......... کشور که درسبک آزاد رینگي و رده سني .......... وزن .......... که درتهران برگزار گرديد، شرکت کرده و مقام .......... را احراز نموده اند، لذا به دريافت اين حکم مفتخر مي گردند.

رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي

P2 - لوح تقدیر فدراسيون کاراته

لوح تقدير


جناب آقاي  ..........
بدين وسيله از مساعي و کوشش هاي بيدريغ جنابعالي دربرگزاري باشکوه مسابقات بين المللي کاراته جام وحدت و دوستي که درسال .......... در تهران برگزار گرديد قدرداني وتشکر مي نمايد .
اميد است بااتکال به درگاه خداوند متعالف در کليه شئون زندگي به ويژه پيشبرد و گسترش ورزش کاراته موفق ومؤيد باشيد.

رئيس فدراسيون کاراته جمهوري اسلامي ايران

P3 - لوح تقدیر هئيت واليبال

لوح تقدير


جناب آقاي  ..........
با احترام
نظربه اينکه جنابعالي درمسابقات واليبال دوره اي استان موفق به کسب رتبه برتر شده ايد، اين لوح تقدیر به پاس زحمات شما تقديم ميگردد.
باتشکر

هئيت واليبال استان ..........

P5 - لوح تقدیر مسابقات ورزشی مدارس

مقام اول
مسابقات
شنا
مدارس ..........
سال ..........

P6 - لوح تقدیر تربيت بدني و تندرستي

لوح تقدير


جناب آقاي  ..........
اينک که با استعانت از درگاه خدواند متعال و در پرتو تعليمات ارزنده مربيان و تلاش و کوشش خود درسال ..........، مقام .......... رشته فوتبال را در مسابقات قهرماني آموزشگاه هاي مناطق تهران احراز نموده ايد، به دريافت اين حکم نايل مي شويد.
اميد است با ياري جستن از الطاف الهي، همواره نمونه بارزي از يک جوان ورزشکار با ايمان باشيد .

مدير تربيت بدني و تندرستي شهر ..........