برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

لوح تقدیر ورزشی

(لوح تقدیر برای مسابقات ورزشی)

 

منظور از لوح تقدیر ورزشی، لوح تقدیری است که می توان آن را به ورزشکاران، برگزیدگان مسابقات ورزشی و مدال آوران ورزشی اهدا کرد. لوح تقدیر های ورزشی زیر، برخی از انواع لوح تقدیر های ورزشی قابل ارائه توسط لوحیران هستند. شما می توانید طرح لوح تقدیر مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس با تماس تلفنی با لوحیران، آن را سفارش دهید.

برای سفارشگذاری یک لوح تقدیر ورزشی، باید موارد زیر را معین کنید:

  • کد لوح تقدیر ورزشی

  • ابعاد لوح تقدیر ورزشی

  • متن لوح تقدیر ورزشی

  • تعداد لوح تقدیر ورزشی

 

>>  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هریک از لوح های تقدیر ورزشی زیر، روی عکس آن  کلیک کنید.

پلکسی گلاس

چوبی
لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P01

لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P02

لوح تقدیر ورزشی چوبی

W14

لوح تقدیر ورزشی چوبی

W15

لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P03

لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P04

لوح تقدیر ورزشی چوبی

W16 

لوح تقدیر ورزشی چوبی

W17
لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P05

لوح تقدیر ورزشی پلکسی گلاس

P06
لوح تقدیر ورزشی چوبی

W18
لوح تقدیر ورزشی چوبی

W19