برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

www.ifapasargad.com

 

متن لوح تقدیر از استاد (تقدیر از اساتید)

در صفحه متن های قابل استفاده در تقدیرنامه فرهنگی و هنری می توانید متن های قابل استفاده در لوح تقدیر از استاد را بیابید.

عبارت کلیدی:
متن لوح تقدیر از اساتید, متن لوح تقدیر روز زن