برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

تقدیرنامه (انواع تقدیرنامه)

لوحیران، طیف وسیعی از تقدیرنامه را عرضه می کند. این تقدیرنامه ها در گروه های مختلف طبقه بندی شده اند. تقدیرنامه های هر گروه، در یک صفحه نمایش داده شده اند. در این صفحه، تصویر کوچکی از تعدادی تقدیرنامه همراه با کد آن ها نمایش داده می شود. برای یافتن تقدیرنامه مورد نظرتان، بر روی یکی از گروه های زیر کلیک کنید.

 

:: تقدیرنامه درسی    

:: تقدیرنامه ورزشی   

:: تقدیرنامه اداری    

:: تقدیرنامه فرهنگی و هنری   

:: تقدیرنامه بازنشستگی   

:: تقدیرنامه همایش

عبارت کلیدی: تقدیرنامه, انواع تقدیرنامه, تقدیر نامه ورزشی, تقدیر نامه اداری, تقدیرنامه بازنشستگی, تقدیرنامه همایش, ساخت تقدیرنامه, طراحی تقدیرنامه