برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

متن لوح تقدیر (انواع متن لوح تقدیر)

برای لوح های تقدیر مختلف، تعدادی متن جمع آوری شده است. متن های جمع آوری شده برای لوح های تقدیر، در گروه های مختلف طبقه بندی شده اند. برای دیدن متون موجود در هر گروه، روی آن کلیک کنید.

 

:: متن لوح تقدیر درسی   

:: متن لوح تقدیر ورزشی     

:: متن لوح تقدیر اداری    

:: متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری   

:: متن لوح تقدیر همایش

:: متن لوح تقدیر از اساتید 

:: متن لوح تقدیر روز زن

عبارت کلیدی:
متن لوح تقدیر, متن برای لوح تقدیر, متون لوح تقدير, متونی برای لوح تقدیر, متن لوح تقدیر ورزشی,  متن لوح تقدیر اداری,  متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری,  متن لوح تقدیر همایش, متن لوح تقدیر از اساتید, متن لوح تقدیر روز زن